Jdi na obsah Jdi na menu
 


Témata referátů a písemných prací k Sociologii životního stylu

1. 10. 2007

Témata referátů a písemných prací k Sociologii životního stylu

(zimní a předběžně letní semestr 2007/2008)

 

ZIMNÍ SEMESTR

Referáty (ústní přednes -cca 15 minut) - možno i jako písemná práce

Hodnoty a hodnotový systém – obecný pohled

Vývoj hodnot v české společnosti na konci 20. a začátku 21. století

Genderové hledisko v souvislosti s počítači, počítačovými hrami, internetem …..

Mladá generace v roli zákazníků

 

Písemné práce (odevzdání v písemné podobě - cca 7 stran)

Pojetí životního způsobu  Maxe Webera

Pojetí životního způsobu  Pierra Bourdieu

Pojetí hodnot v sociologii

Ronald Inglehart: Postmateriální hodnoty

Sociologie každodennosti

Geografické podmínky jako mantinely životního způsobu a stylu

Sociálně-politické a politické podmínky a jejich vliv na životní způsob

Hnutí tzv. sociálních indikátorů

Životní způsob a sociální stratifikace

Spoření jako specifický druh výdajů

Tradice v životním způsobu

Stravovací návyky v ČR

Inzeráty v novinách a časopisech jako odraz reality životního způsobu

Morálka a její význam v životním způsobu

Peníze jako hodnota v české společnosti

Stereotypy v životním způsobu

Móda (v obecném smyslu) a životní styl

Automobil a životní styl

Chudoba v české společnosti

Sociologie peněz G.Simmela

Dítě jako zákazník

Životní způsob v československých a českých empirických výzkumech

Vývoj sociologie životního způsobu u nás

Zvířata v domácnosti a životní styl

Vývoj využívání osobního počítače a internetu v průběhu 90. let u nás (event. a ve světě)

Nové formy komunikace prostřednictvím mobilního telefonu

Nové formy komunikace v souvislosti s internetem

Nové formy komunikace díky e-mailu

Vzdělávání pomocí počítačových technologií

Rodinné vzory a stereotypy životního způsobu

Proměna statusových symbolů od přelomu 80. a 90. let minulého století do současnosti

Počítačová gramotnost

 

předběžně LETNÍ SEMESTR - definitivní znění bude potvrzeno na začátku letního semestru

Referáty (ústní přednes – cca 15 minut)

Agroturistika a tzv. měkká turistika v ČR

Volný čas a masmédia

Varianty trávení víkendů české populace

Kdo si nevybírá dovolenou?

Volný čas mladé generace

 

Písemné práce (odevzdání v písemné podobě - cca 7 stran)

Problémy životního stylu imigrantů

Životní styl některé vybrané národnostní skupiny v ČR

Specifický životní styl jako jedna z charakteristik subkultury

Životní způsob a sociální stratifikace – teoretické zázemí

Československé a české výzkumy sociální stratifikace a životní způsob

Problémy životního způsobu v multikulturní společnosti

Hospody a jejich význam v české společnosti

Sociologie muže – netradiční paralela k tradiční sociologii ženy

Agroturistika a tzv. měkká turistika v ČR

Specifika životního stylu vysokoškolského studenta

Čeští sportovci jako „vzory“ v reklamě

Sběratelství  jako způsob života

České ochotnické divadelnictví

Trampování dříve a nyní

Skauting

Rekreační sport a česká populace

Houbaření jako koníček

Adrenalinové sporty ve světě a u nás

Filatelie

Gamblerství

Negramotnost v ČR

Specifika životního způsobu na vysokoškolské koleji

Specifika životního způsobu v lázeňském městě

Promění se česká sídliště ve slumy?

Volný čas a masmédia

Český kutil jako fenomén

Vývoj průmyslu volného času

Vývoj pracovní doby u nás a ve světě

Dovolená české populace

Kdo si nevybírá dovolenou?

Varianty trávení víkendů české populace

Teoretické a metodologické problémy typologizace životních stylů