Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sociologické slovníky (čeština, angličtina, francouzština)

10. 12. 2007

ČESKÉ + V ČEŠTINĚ

 

Malý sociologický slovník. Praha, Svoboda 1970

     (někdy jako editoři uvedeni: Josef turek, Jarmila Oborská)

GEIST, B.: Sociologický slovník. Praha, Victoria Publishing 1992, 648 s.

Velký sociologický slovník I, II. Praha, Karolinum 1996, 1 627 s.

     (zpravidla  - a správně - bez uvedení autorů (editorů), někdy jako

     autoři  (editoři) uvedeni: Miloslav PETRUSEK + Hana MAŘÍKOVÁ

     nebo Jiří LINHART + Alena VODÁKOVÁ)

Anotace. Původní dílo, vzniklé ve spolupráci autorů ze Sociologického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy, se svým rozsahem i koncepcí blíží spíše encyklopedii než výkladovému terminologickému slovníku. Vychází ve dvou obsáhlých svazcích a pojednává o sociologii z různých hledisek: historického, teoretického, metodologického, výzkumného, pojmoslovného i institucionálního. Obsahuje 2350 samostatně a kompletně vysvětlitelných pojmů (s ekvivalenty v angličtině, francouzštině, němčině a italštině a s doporučenou literaturou) a 1860 pojmů, které jsou opatřeny odkazem na výkladová hesla.

- na základě jeho přípravy relativně samostatné tématické celky:

Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. Praha, SLON 1991

        Sociální a kulturní antropologie. Praha, SLON 1993

        Demografie (nejen) pro demografy. Praha, SLON 1993

        Sociologické školy, směry, paradigmata. Praha, SLON 1994

JANDOUREK, J.: Sociologický slovník. Praha, Portál 2001, 288 s.

     (někdy jako spoluautoři uváděni: Martin Hájek, Klára Vlachová-

     Plecitá)

      Anotace. Slovník obsahuje více než 1 000 hesel, která stručně a srozumitelně

       vykládají  základní pojmy a termíny sociologie a souvisejících věd. U všech hesel

       jsou uvedeny anglické ekvivalenty, což čtenáři usnadňuje práce s cizojazyčnou

       literaturou. Heslář obsahuje několik set stručných hesel biografických. Slovník

       uvítají studenti sociálních oborů, práva, managementu a ekonomie, učitelé

       humanitních předmětů, žurnalisté apod.

BOUDON, R. – BESNARD, P. – CHERKAOUI, M. – LÉCUYER, B.-P.: Sociologický slovník. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2004, 254 s.   

       (z francouzského vydání Dictionnaire de sociologie, Paris,

      Larousse-Bordas/HER 1999 přeložil Vladimír Jochmann)

       Charakteristika (podle úvodu předkladatele): Slovník obsahuje cca 350 hesel

        od téměř 100 autorů. Tento  slovník se nesnaží konkurovat akademickému

        Velkému sociologickému slovníku – jde o jinou kategorii, která může být pro

        uživatele stejně užitečná, nebo dokonce užitečnější. Po obsahové stránce je

        zřetelný francouzský původ slovníku. Překladatel se snažil maximálně respektovat

        původní text slovníku – vypustil rozsáhlou frankofonní bibliografii a jen u několika

        hesel doplnil odkazy na české reálie.

 

V ANGLIČTINĚ (výběr)

 

A Dictionary of Sociology. Oxford, Oxford University Press 2004

ABERCOMBIE, N.: Penguin Dictionary of Sociology. Penguin Books 2001

The Blackwell Dictionary of Sociology: A User's Guide to Sociological Language. 1995

Collins Dictionary Of Sociology. Collins 2000

dictionary online sociology – http://www.sociology/2002.com/dictionary-online-sociology.shtml

ELWELL, F.: Elwell's Glossary of Sociology -

http://campus.murraystate.edu/academic/faculty/frank.elwell/prob3/glossary/socgloss.htm#Sociology 

Glossary of Sociological Terms UOC Sociology and Anthropology Web Site –

http://www.soci.canterbury.ac.nz//glossary/index.htm

MARSHALL, G.: A Dictionary of Sociology. Oxford 1997

MAZUR, R.E.: Dictionary of Critical Sociologyhttp://www.public.iastate.edu/~rmazur/dictionary/a.html 

Sociology Dictionaryhttp://www.iversonsoftware.com/sociology/sociology-index.htm

 

VE FRANCOUZŠTINĚ (výběr)

AKOUN, A. et al.: Dictionnaire de sociologie. 1999

BOUDON, R. – BOURRICAUD, F.: Dictionnaire critique de la sociologie. Paris, PUF 2000

BOUDON, R.et al.: Dictionnaire de sociologie. 1999 (VIZ překlad do češtiny)

COUET, J.F. – LIRIS, A.D.: Dictionnaire de l´essentiel en sociologie. 2002

Dictionnaire de la sociologie / Encyclopaedia Universalis. 1998

FERREOL, G.: Vocabulaire de la sociologie. Paris 1995

GRESLE, F.: Dictionnaire des sciences humaines: sociologie/anthropologie. 1994

Dictionnaires et encyclopédies multidisciplinaires : www.bibliotheques.uquam.ca/recherche/Thematiques/Sociologie/dictionnaires.html#multi 

Dictionnaires et encyclopédies en sociologie: www.bibliotheques.uquam.ca/recherche/Thematiques/Sociologie/dictionnaires.html#socio 

 Dictionnaires et encyclopédies dans des domaines connexes:  www.bibliotheques.uquam.ca/recherche/Thematiques/Sociologie/dictionnaires.html#connexes